Home

Ockje Tellegen, Tweede Kamerlid VVD

Politie, Openbare Orde, Rampenbestrijding, Geboortezorg en Medische ethiek

Ockje Tellegen in de media

Ockje Tellegen, Tweede Kamerlid VVD

Nieuws

 • VVD komt met pakket mogelijke maatregelen om tekort donororganen aan te pakken

  Tijdens het debat over orgaandonatie 12 maart jl. heb ik een nota aan minister Schippers aangeboden met daarin 8 mogelijke maatregelen om het tekort aan donororganen in ons land aan te pakken. Ik heb de minister gevraagd deze punten door te lichten. Hoeveel donororganen zouden deze maatregelen mogelijk op kunnen leveren? Hoe haalbaar zijn deze maatregelen? En wat kost de eventuele uitvoering? 

  De minister reageerde enthousiast op de nota en zei toe voor de zomer met een uitgebreide reactie op de 8 punten te komen.

  Lees de nota hier.

   

   

  lees meer

 • Eerste huiskamerbijeenkomst van 2015 een feit!

   

  Maandag 19 januari vond de eerste Benoordenhout huiskamerbijeenkomst van 2015 plaats. Dit keer was minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst te gast. De minister trapte af met een indrukwekkende opsomming van de maatregelen die dit kabinet genomen heeft om zowel de huur- als koopmarkt uit het slop te trekken. Jarenlang durfde opeenvolgende ministers hun vingers niet aan deze sector te branden, maar nu, ten tijde van een economische crisis, was het broodnodig om in te grijpen. Vervolgens konden aanwezigen de minister het vuur na aan de schenen leggen over woningcorporaties, VVE’s, de hypotheekrenteaftrek, etc.
  Het was wederom een interessante avond waarop ik heb geprobeerd de politiek naar u toe te brengen. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart zullen we nog meer huiskamerbijeenkomsten volgen. Watch this space!
   

  lees meer

 • Ben jij al orgaandonor?

  https://www.jaofnee.nl/

   

  lees meer

 • Brabants science festival: kies techniek!

  De VVD vindt het belangrijk dat je op school niet alleen dingen leert, maar dat met wat je leert, je later ook een goede baan kunt vinden. Op dit moment zijn er te weinig technici in Nederland. Daarom vindt de VVD dat er meer aandacht moet zijn voor techniek op school. Op het Brabants Science Festival ging ik met leerlingen in gesprek over wat zij later willen worden en wat ze van techniek vinden.

  lees meer

 • Stikker plaquette voor Rob van de Laar

  Het kwam als een volledige verrassing. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 23 april nam oud VVD-raadslid Rob van de Laar blij verrast de mr D.U. Stikker plaquette van de VVD in ontvangst. Uit handen van Haags Tweede Kamerlid Ockje Tellegen kreeg Van de Laar dit eerbetoon overhandigd.
   
  De Stikker plaquette, vernoemd naar de eerste voorzitter van de op 24 januari 1948 opgerichte Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, wordt enkel uitgereikt aan diegenen die zich minimaal twintig jaar meer dan bijzonder hebben ingezet voor de partij. Bij het aftreden van Van de Laar eerder dit jaar, nam hij 32 jaar kennis en ervaring met zich mee die hij opdeed als VVD-raadslid, -fractievoorzitter en -wethouder.
   
  Ook buiten de muren van het stadhuis droeg hij het VVD gedachtegoed breed uit. Zo vertelde hij zelfs op de Chinese muur met een VVD-petje te hebben gelopen. “Het is me een enorme eer deze plaquette te mogen ontvangen. Ik had dit niet zien aankomen. Hij krijgt een mooie plek in mijn vitrine met andere onderscheidingen die ik in de loop der tijd heb gekregen. Ontzettend bedankt voor deze waardering.”
   

  lees meer

 • UITNODIGING: VVD Tweede Kamer-bijeenkomst euthanasie

  UITNODIGING: VVD Tweede Kamer-bijeenkomst euthanasie met Ockje Tellegen

  De week van de euthanasie, talloze documentaires en films over euthanasie, debatten en bijeenkomsten over vragen rondom het levenseinde. Het zal u niet ontgaan zijn; er is in de samenleving veel aandacht voor én discussie over het onderwerp euthanasie. Maar hoe denkt u als liberaal over euthanasie? Wat vindt u van euthanasie bij dementie? Of van de discussie over voltooid leven?

  Op maandag 7 april vindt er in de Tweede Kamer van 13.30 uur tot 16.30 uur een VVD-discussiebijeenkomst plaats over euthanasie. Graag nodigen Ockje Tellegen en het Seniorennetwerk een ieder die interesse heeft in dit onderwerp uit naar Den Haag te komen.
  U kunt zich vóór 5 april  2014 aanmelden secretariaat.tellegen@tweedekamer.nl

  N.B. De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor VVD-leden.

  lees meer

 • Aan het werk en uit de bijstand loont

  “De VVD vindt dat werken moet lonen. Ouders die straks vanuit de bijstand vier dagen per week gaan werken gaan er per jaar minimaal 2100 euro op vooruit. Nu is het nog zo dat ouders die vanuit de bijstand aan de slag gaan er 1000 euro per jaar op achteruit gaan. De VVD vindt dat niet rechtvaardig, als je wil werken en kan werken moet je er ook op vooruit gaan als je gaat werken. Zo hou je mensen gevangen in een uitkering en zorg je er voor dat ze zo lang mogelijk aan de kant blijven staan.” Aldus Kamerlid Ockje Tellegen.

  Ockje Tellegen: “Met de hervorming van de kindregelingen is een eind gemaakt aan de lappendeken van regels en toeslagen die het voor ouders in de bijstand bijna onmogelijk maakt om aan de slag te gaan. Het is niet sociaal om zo veel regels op te tuigen dat mensen worden aangemoedigd om vooral thuis te blijven zitten. Zo laat je mensen buitenspel staan.”

  “De komende jaren zullen we iedereen op de arbeidsmarkt hard nodig hebben. Daarom is het goed dat we mensen stimuleren om niet aan de kant te blijven staan. Door er voor te zorgen dat werken echt gaat lonen prikkelen we mensen om mee te doen. Dat is goed omdat je ziet dat mensen die aan de slag gaan hun perspectief zien toenemen, ze krijgen meer grip op hun eigen toekomst en de ruimte om zelf iets van hun leven te maken.” Aldus Ockje Tellegen.

  lees meer

 • Huiskamerbijeenkomst staatssecretaris Dekker (onderwijs)

  De eerste Benoordenhout huiskamerbijeenkomst is een feit! De manier om de politiek dichter bij jullie, onze kiezers, te brengen. De manier om als politicus uit te leggen wat we precies doen.

  Ongeveer 40 mensen gingen 3 februari j.l. in gesprek met staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs. Na een korte introductie door de staatssecretaris over wat er de komende periode te verwachten valt op het gebied van het basis- en voortgezet onderwijs, konden de aanwezigen de staatssecretaris het vuur na aan de schenen leggen. Het ging over relevante en irrelevante verschillen tussen leerlingen, cito-toetsen en kwaliteit van leraren. Een en ander bood genoeg inspirate om na afloop van het 'formele' gedeelte verder met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje.

  De volgende huiskamerbijeenkomst vindt plaats op 10 maart. Dit keer is wethouder van Financiën van de gemeente Den Haag, Boudewijn Revis (VVD) te gast. Revis is tevens lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

  Aanmelden kan via secretariaat.tellegen@tweedekamer.nl

   

  lees meer

 • VVD IJsselstein klaar voor gemeenteraadsverkiezingen

  Als Tweede Kamerleden bezoeken we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen VVD-afdelingen in het land. Doel is om hen te ondersteunen bij de campagne door o.a. vragen te beantwoorden over het beleid van de landelijke VVD. Eind januari bezocht ik de afdeling IJsselstein. Ik heb kennisgemaakt met het campagneteam en met kandidaat gemeenteraadsleden. Na afloop van deze kennismaking reed ik vol energie en trots terug naar Den Haag: deze afdeling is klaar voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart!

  Zie de Facebookpagina van de VVD IJsselstein.

  lees meer

 • Royal Culture Club Jong

  Zondag 26 januari 2014 vond in het Theater aan het Spui met het Nederlands Dans Theater de eerste Royal Culture Club Jong plaats. Doel van dit initiatief, georganiseerd door Anouk van Eekelen en mijzelf, is om kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met theater. De kinderen konden genieten van het prachtige stuk Zebra Zebra!

  lees meer

 • VVD steunt kwaliteitsslag kinderopvang

  De VVD is enthousiast over het voorstel van het kabinet om de financiering en de kwaliteit van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gelijk te trekken. “Voor welk kinderdagverblijf of peuterspeelzaal werkende ouders straks ook kiezen, ze treffen er dezelfde goede leidster aan en komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dat is goed nieuws voor alle werkende ouders en hun kinderen die dagelijks gebruik maken van deze voorzieningen” aldus Ockje Tellegen, woordvoerder kinderopvang.

  Onderdeel van het plan is meer aandacht voor de kwaliteit van de kinderopvangsector. Ockje Tellegen: “De VVD is blij dat er wordt geïnvesteerd in goed opgeleid personeel. Dat is onder meer belangrijk voor kinderen met een ontwikkelachterstand. Als het aan de VVD ligt zijn straks alle leidsters in staat deze kinderen te begeleiden. Waardoor deze kinderen hun achterstand overal kunnen inlopen. Zo voorkomen we dat kinderen met een achterstand op de basisschool moeten beginnen.”

  De VVD moedigt individuele gemeenten, basisscholen en ondernemers in de kinderopvang aan door te gaan met het initiëren van brede dagarrangementen. “Geen gesjouw meer met kinderen tussen de basisschool, de naschoolse opvang en het kinderdagverblijf. Voor werkende ouders en hun kinderen kan dit veel rust geven. De VVD vindt het van belang dat de gemeenten de vrijheid behouden om zelf invulling te geven aan deze samenwerking”, aldus Ockje Tellegen.

  lees meer

 • Seniorennetwerk Flevoland

  Op 15 november j.l. ben ik in Lelystad in gesprek gegaan met leden van het VVD-seniorennetwerk Flevoland (en 1 PvdA’er, mijn oom Frits die een VVD-vriend vergezelde om mij te ontmoeten, zie foto). Na een algemene introductie over het werk als Tweede Kamerlid, ging het al snel over de portefeuille medische ethiek en specifiek de euthanasiewet.

  De euthanasiewet is recent voor de tweede keer geëvalueerd. Een knelpunt dat hieruit naar voren kwam, is de rechtszekerheid van een wilsverklaring bij wilsonbekwaamheid. Wanneer iemand wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door dementie, zijn artsen vaak terughoudend om een wilsverklaring t.a.v. euthanasie uit te voeren. Als gevolg van dementie verandert een persoonlijkheid. Artsen twijfelen daardoor of de wens, zoals opgeschreven in de wilsverklaring, nog overeenkomt met de actuele wens van de betreffende patiënt. Het is daarom volgens de VVD essentieel om een wilsverklaring te bespreken met de arts en regelmatig te actualiseren.

  De aanwezigen waren het erover eens dat vanuit de eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikking nagedacht zou moeten worden over het eigen levenseinde en eventueel de wensen hieromtrent in een wilsverklaring vastgelegd zouden moet worden.

  lees meer

 • Kijkje in de Kamer

  De Tweede Kamer is open en toegankelijk voor publiek. Debatten kunnen live worden bijgewoond via de publieke tribune in de plenaire zaal.

  Prodemos organiseert daarnaast rondleidingen door de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Ridderzaal.

  Ook faciliteert Prodemos gesprekken tussen Tweede Kamerleden en scholieren.

  lees meer

 • Arbeid en zorg: een zaak tussen werkgevers en werknemers

  Het vinden van een goede balans tussen arbeid en zorg is lastig. De overheid legt steeds meer zorgtaken terug bij de mensen zelf en van werknemers wordt verwacht dat ze langer doorwerken. En dat is nodig, want de kosten in de zorg en de sociale zekerheid zijn de afgelopen jaren enorm uit de hand gelopen. Tegelijkertijd zal het aantal mensen dat zorg nodig heeft vanwege de vergrijzing toenemen. Werknemers met een zorgtaak staan daarbij voor een stevige uitdaging. Flexibiliteit en begrip zijn daarbij de twee grootste aandachtspunten. Zaken die je niet per wet, als ware het een toverstaf, kunt oplossen. “Arbeid en zorg is een kwestie van maatwerk, een zaak tussen werkgevers en werknemers”, betogen VVD Tweede Kamerleden Ockje Tellegen en Arno Rutte.

  Neem nu de mantelzorgers. Voor hen is het combineren van werk en zorg iedere dag opnieuw een lastige puzzel. Wie spreekt met werkende mantelzorgers hoort keer op keer dezelfde behoefte aan begrip en flexibiliteit. De ene mantelzorger wil zo lang dat nodig is een dag per week voor zijn of haar dementerende moeder kunnen zorgen. De andere mantelzorger heeft een gehandicapt kind voor wie het speciale vervoer naar school niet altijd op tijd is. Het combineren van een zorgtaak met een baan vereist dan ook van zowel werknemer als werkgever goede planning en flexibiliteit.

  Bereidheid tot meedenken met de eigen werknemers ziet de VVD als een teken van goed werkgeverschap. Daar tegenover staat dat een werknemer de verantwoordelijkheid moet nemen om het gesprek over zijn of haar zorgtaken aan te gaan met de werkgever. Zo ontstaat er dialoog en kunnen in onderling overleg passende oplossingen gevonden worden. Bedrijven die al op deze manier met hun medewerkers in dialoog zijn over (mantel)zorgtaken bereiken hier goede resultaten mee. Het verzuim gaat fors omlaag, de tevredenheid van medewerkers stijgt en de arbeidsproductiviteit neemt toe. Neem bijvoorbeeld De Groot Installatiegroep in Emmen. Bij dit bedrijf is het ziekteverzuim dankzij een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid teruggebracht naar 2,5 procent. Of KPN, waar mantelzorg bewust meegenomen is in de cao.

  De VVD is geen voorstander van extra wetten en regels om een dialoog tussen werkgevers en werknemers te realiseren. De bestaande wetgeving biedt voldoende aanknopingspunten om een goede invulling te geven aan de balans tussen arbeid en zorg. Het introduceren van een afdwingbaar recht op flexibiliteit brengt geen begrip aan de kant van de werkgever. Integendeel, wetten en regels leiden eerder tot een claimcultuur, waarin werkgever en werknemer niet langer vanuit een gezamenlijk belang naar oplossingen zoeken. Kortom regelgeving leidt niet tot het beoogde doel: een mentaliteitsverandering waarbij werknemers en werkgevers werk maken van het combineren van arbeid en zorg.

  Het zwaartepunt moet daarom blijven liggen op de werkvloer, waar het thuishoort. Waar het belang van de werkgever en de werknemer tegen elkaar worden afgewogen zodat oplossingen op maat gevonden kunnen worden. Werkgevers en werknemers hebben zelf de sleutel tot een succesvolle combinatie van arbeid en zorg in handen. Want flexibiliteit en begrip regel je niet bij wet.

  Voor een impressie van het debat over en met mantelzorgers waaraan Ockje 7 november deelnam, zie hier.

  Voor een impressie van het debat over en met mantelzorgers waaraan Ockje 9 november deelnam, zie hier.

  lees meer

 • Kabinet moet mogelijkheden hulp bij zelfdoding onderzoek

  “De VVD wil dat het kabinet gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor mensen met een stervenswens, die nu niet onder de euthanasiewet vallen. Het gaat hier om mensen die vinden dat hun leven voltooid is en die de wens hebben op een menswaardige wijze te sterven. Deze mensen hebben daar vaak de hulp van anderen bij nodig. De VVD vindt dat het kabinet een commissie moet instellen om de juridische mogelijkheden rondom het vraagstuk hulp bij zelfdoding in kaart te brengen,” aldus Ockje Tellegen, woordvoerder medisch ethische vraagstukken.

  De grenzen van de huidige euthanasiewet zijn nog niet bereikt. De definitie van uitzichtloos en ondraaglijk lijden wordt de laatste jaren steeds ruimer geïnterpreteerd. Dat neemt niet weg dat er een groep mensen over zal blijven die op dit moment niet in aanmerking komt voor euthanasie. Zij voldoen niet aan de definitie van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Ockje Tellegen: “De zaak van Albert Heringa die zijn stiefmoeder Moek heeft geholpen een einde aan haar leven te maken, representeert een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Dat met een vergrijzende bevolking alleen maar groter wordt. Het gaat om mensen die lijden aan het leven, die vinden dat hun leven voltooid is en die op een menswaardige wijze een einde aan hun leven willen maken. De VVD vindt het daarom de moeite waard om zorgvuldig uit te zoeken of er mogelijkheden zijn om aan de wensen van deze groep mensen tegemoet te komen.”

  Hulp bij zelfdoding is op dit moment strafbaar. En dat is niet voor niets. “We kunnen en mogen er niet vanuit gaan dat iedereen vanuit dezelfde motieven zo zorgvuldig handelt als de heer Heringa. De strafbaarheidsstelling van hulp bij zelfdoding, neergelegd in artikel 294 lid 2 van het wetboek van strafrecht is bedoeld om kwetsbare mensen te beschermen. Voor de VVD gaat het schrappen van artikel 294 lid 2 op dit moment dan ook te ver. De VVD vindt dat alle ruimte binnen de euthanasiewet eerst moet worden benut. Dat neemt niet weg dat de VVD het recht op zelfbeschikking als een groot goed beschouwt. Voor deze groep mensen vindt de VVD het de moeite waard in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn.” aldus Ockje Tellegen.

  Zie ook het interview hierover met de NOS en het interview met Radio 1 (vanaf 17 min en 40 sec).

  lees meer

 • Fun(d)-diner Leids Universitair Fonds

  Sinds 1890 zet het Leids Universiteits Fonds zich in om de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Het LUF verstrekt subsidies aan projecten van faculteiten en wetenschappers en financiert bijzondere leerstoelen. Ook studenten doen een beroep op het LUF voor activiteiten die hun studie meerwaarde geven. Daarnaast is het LUF actief om oud-studenten betrokken te houden bij de universiteit.

  4 oktober nam ik als alumnus van de universiteit Leiden deel aan het Fun(d)-diner.

  lees meer

 • VVD blij met 100 miljoen om werkende ouders tegemoet te komen

  De VVD is blij dat het kabinet 100 miljoen euro gaat inzetten om werkende ouders te ontlasten. “Mensen met een midden of hoger inkomen profiteren van deze maatregel. En dat is goed nieuws want deze groepen leveren al een stevige bijdrage aan de bezuinigingen in Nederland,” aldus Kamerlid Ockje Tellegen.

  Ouders met een gezamenlijk inkomen tussen de 50.000 en 105.000 euro krijgen straks meer kinderopvangtoeslag terug. Hier wordt 50 miljoen euro voor ingezet. De andere 50 miljoen euro wordt gebruikt om een vaste voet voor gezamenlijke inkomens vanaf 105.000 euro in te voeren.

  Door de vaste voet terug te brengen, stimuleren we ouders te blijven werken en geven we tegelijkertijd de kinderopvangsector een steun in de rug. Ockje Tellegen: “Hardwerkende ouders krijgen ongeacht hun inkomen straks weer 18% van de kosten voor de kinderopvang terug, dat is mooie stap in de goede richting. Werken moet lonen en we willen niet dat de kinderopvang daarbij een onoverkomelijke drempel wordt.”

  Als het aan de VVD ligt moeten de kosten in de kinderopvang gelijkmatig worden verdeeld over ouders, werkgevers en overheid. “Als we willen dat ouders blijven werken moeten we dat ook stimuleren. Voor ons is en blijft het streven dat ouders, werkgevers en overheid ieder 1/3 van de kosten voor hun rekening nemen. Op die manier maken we het voor ouders aantrekkelijk om te gaan werken” aldus Ockje Tellegen.
   

  lees meer

 • Troonrede ademt liberale waarden

  Afgelopen dinsdag 17 september was het Prinsjesdag. De dag waarop de regering haar plannen voor het jaar 2014 presenteerde. Ook was het dag van de gouden koets, hoedjes en de eerste troonrede van onze nieuwe Koning. Lees de troonrede hier.

   

  lees meer

 • ALS-swim: Dank!

  Beste allemaal,

  Precies een week geleden deed ik mee aan de Amsterdam City Swim 2013. Iets meer dan 2 km door de grachten van Amsterdam om al jullie financiële bijdragen aan dit mooie sportevenement 'bij elkaar te zwemmen'.

  Het was een prachtige ervaring (wanneer krijg ik nou weer een kans om 2 x onder de magere brug vol met enthousiaste mensen heen te zwemmen?!); niet alleen dat kleine uur in het water maar de hele dag 'an sich' heeft ongelofelijk veel indruk op me gemaakt. Zoveel positieve mensen bij elkaar, een hele professionele organisatie en veel ALS-patienten die dankbaar keken bij het gigantische bedrag dat we die dag bij elkaar hebben gezwommen. Het gaf me veel energie en ook vertrouwen om te zien wat we - zelfs in tijden van crisis - vanuit de maatschappij met elkaar voor elkaar kunnen boksen. Sport is en blijft een bindende factor!
  Heel veel dank voor jullie medeleven en financiële bijdrage!

  Ockje Tellegen

  lees meer

 • Schrappen van strafbaarheid hulp bij zelfdoding

  In 2008 heeft Albert Heringa zijn moeder Moek geholpen bij zelfdoding. Moek achtte haar leven voltooid, maar had geen medische aandoening en voldeed daardoor niet aan de eisen van de euthanasiewet. Volgens het wetboek van strafrecht (artikel 294, lid 2) is hulp bij zelfdoding strafbaar.

  In het kader van de rechtzaak tegen Heringa heeft de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) op maandag 2 september j.l. een debat georganiseerd over het schrappen van dit wetsartikel. Ook kwamen verschillende politieke partijen, waaronder de VVD, aan het woord. Ockje verwoordde als woordvoerder medische ethiek het standpunt van de VVD op het schrappen van de strafbaarheid op hulp bij zelfdoding als volgt: "het schrappen van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding gaat de VVD voor nu te ver. De euthanasiewet functioneert voldoende: er zit ruimte in de wet waarmee bijvoorbeeld ook een stapeling van ouderdomsklachten een grondslag kan vormen voor euthanasie."

  Bekijk filmpjes van het debat en het interview met Ockje hier.

  lees meer

 • VVD tevreden met hervorming kindregelingen

  Werken gaat lonen, systeem wordt een stuk begrijpelijker

  De VVD omarmt de plannen van het kabinet om de kindregelingen te vereenvoudigen. In het wetsvoorstel wordt het aantal kindregelingen teruggebracht van elf naar vier regelingen. De kinderbijslag, het kindgebondenbudget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven in het nieuwe systeem bestaan. VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen:,,Een noodzakelijke hervorming naar het idee van de VVD. De 11 bestaande kindregelingen overlappen elkaar deels en werken elkaar in het ergste geval zelfs tegen. Door het aantal regelingen terug te brengen naar 4, wordt het stelsel een stuk overzichtelijker voor ouders”.

  Grote winst van de hervorming is volgens de VVD het tegengaan van de zogenoemde armoedeval. In de huidige situatie is het door de stapeling van verschillende regelingen niet rendabel om vanuit een uitkering te gaan werken. Door de vele inkomensafhankelijke regelingen kunnen alleenstaande ouders er financieel namelijk flink op achteruit gaan. Ockje Tellegen:,, De VVD vindt dat werken moet lonen. En met dit wetsvoorstel gaat het weer lonen om vanuit een uitkering aan de slag te gaan”.

  lees meer

 • Te water voor ALS

  Lieve familie en vrienden,

  Graag vraag ik jullie aandacht voor onderstaande mail. Op 8 september 2013 waag ik de sprong. Met 3 andere teamgenoten zal ik 2013 meter in het open water van de Amsterdamse grachten afleggen om geld bij elkaar te zwemmen voor ALS.
  Ik hoop dat ik mag rekenen op jullie (financiële) steun voor deze nog altijd ongeneselijke ziekte!
  Een eventuele bijdrage is met een paar 'klikken' geregeld, kijk op: http://www.amsterdamcityswim.com/participants/view/vvd-tweede-kamer/504/ockje-tellegen

  En vergeet uw steunbetuiging ook niet te vermelden via Facebook (https://www.facebook.com/AmsterdamCitySwim) dan wel Twitter (https://twitter.com/amsterdamcitysw), #amsterdamcitysw.

  Mijn dank is groot!
  Ockje

  lees meer

 • Werkbezoek Dushi huis Ellecom

  Donderdag 22 augustus j.l. heb ik samen met collegawoordvoerder Brigitte van der Burg (Jeugdzorg) een bezoek gebracht aan het Dushi huis in Ellecom.

  In een Dushi huis worden kinderen tussen de 0 en 23 jaar die door gedrags- of andere problemen niet meer thuis kunnen wonen in huis bij een pleeggezin opgevangen. Vaak hebben deze kinderen een traumatische ervaring meegemaakt en hebben zij al diverse plaatsingen in pleeggezinnen achter de rug. Het Dushi huis is kleinschalig, heeft een open karakter en het leven verloopt zoveel mogelijk als een normaal gezinsleven.

  Voor meer informatie zie http://www.dushihuis.nl/

  lees meer

 • Wijziging Wet orgaandonatie: 'Kleine maar significante stap in streven naar meer donororganen'

  Arts mag voortaan voorbereidende handelingen starten voor orgaandonatie

  De VVD-Tweede Kamerfractie heeft deze week ingestemd met een wijziging van de Wet op de Orgaandonatie (WOD). Volgens Tweede Kamerlid Ockje Tellegen is dit een "kleine maar significante stap in het streven naar meer potentiele donororganen."

  reinsmedinga.nl

  Artsen mogen voortaan volgens de wet bij patienten die de keuze voor orgaandonatie overlaten aan de nabestaanden, vlak voor overlijden voorbereidende handelingen voor donatie starten. Denk aan het maken van echo’s of het afnemen van bloed. Dankzij deze voorbereidende handelingen worden potentiële donororganen in betere conditie gehouden. En dat is belangrijk voor het vergroten van het aantal succesvolle orgaantransplantaties.

  Tweede Kamerlid Ockje Tellegen: "Tijdens het debat met minister Schippers (Volksgezondheid)heb ik aangegeven dat hier volgens de VVD sprake is van proportionaliteit. Het algemene belang, namelijk het vergroten van het aantal beschikbare donororganen waar een duidelijk tekort aan is, weegt op tegen het individuele belang, de integriteit van het eigen lichaam.”

  In Nederland is er nog altijd een groot tekort aan donororganen. Momenteel wachten maar liefst 1200 mensen op een orgaan voor transplantatie. Voor de VVD staat voorop dat mensen gestimuleerd moeten worden een bewuste (eigen) keuze te maken over de vraag of zij al dan niet na hun overlijden hun organen willen doneren. Mensen moeten ook de keuze hebben om die beslissing over te laten aan hun nabestaanden.

  Registreer je keuze op https://www.jaofnee.nl/

  lees meer

 • Interview maatschappelijke stage

  In mei 2013 liepen 20 vmbo-leerlingen hun maatschappelijke stage in de Tweede Kamer. Onderdeel van de stage was het interviewen van politici. Ook ik ben geïnterviewd. Bekijk het filmpje van het interview hier!

  lees meer

 • Bezoek Mundo Kinderopvang Schiedam

  Op 3 mei 2013 heb ik samen met Kamerlid Foort van Oosten een werkbezoek gebracht aan kinderopvang Mundo in Schiedam. Bekijk het interview met Look TV (lokale tv-zender) hier.

  lees meer

 • Wat doen Kamerleden tijdens het zomerreces?

  “De accu opladen.” Dat is de betekenis van het zomerreces voor Ockje Tellegen, Kamerlid voor de VVD. Dat doet ze door de balans op te maken van bijna een jaar Kamerlidmaatschap. Maar ook door 4 weken te investeren in haar gezin met jonge kinderen.

  “Het is een feest om lekker aan het werk te zijn zonder telkens de bel te horen rinkelen”,  zegt Ockje Tellegen, Kamerlid voor de VVD. Ze doelt op de luide bel die tijdens vergaderweken in het hele gebouw stemmingen aankondigt, of een schorsing van een debat. Tijdens het reces klinkt deze bel dus 8 weken niet. Wel is er rust, en die wil Ockje Tellegen gebruiken om veel te lezen en te schrijven. “Ik ben me nu bijvoorbeeld aan het verdiepen in lastige dossiers als medische ethiek en kinderopvang. In het najaar debatteren we daar stevig over in de Kamer.

  Reality check
  “Aan het lezen van de memorie van toelichting bij een wetsvoorstel kom ik tijdens een gewone werkweek vaak niet toe. Laat staan dat ik dan gelegenheid heb om uitgebreid contact te hebben met de mensen over wie onze wetsvoorstellen gaan. Ik trek er tijdens het reces veel tijd voor uit om met heel veel mensen te praten. Nu heb ik de tijd om signalen uit de samenleving op te pakken. Ik zie dat als een ‘reality check’. Werken onze wetten? Of hebben ondernemers en burgers te maken met veel te veel regels? Bij de kinderopvang is dat bijvoorbeeld het geval.”

  Functioneringsgesprek
  Tijdens het reces voert Ockje Tellegen met de leiding van de fractie ook een gesprek over haar functioneren als Kamerlid. “Het reces is echt een goed moment om de balans op te maken. Hoe sta ik ervoor na bijna een jaar Kamerlidmaatschap? Bereik ik mijn doelen? Even stilstaan bij wat je als politicus aan het doen bent; nu heb ik er tijd voor. Tijdens vergaderweken hollen we door. Deze terugblik geeft mij inspiratie voor het nieuwe vergaderseizoen.

  Vier weken zijn er voor het gezin alleen. “Heerlijk om dan alle tijd te hebben voor mijn man en 4 jonge kinderen. Tijdens deze vakantie laad ik mijn accu helemaal op voor het komende Kamerjaar.”

  lees meer

 • Minder regeldruk in de kinderopvang

  De VVD is verheugd dat ondernemers in de kinderopvang niet worden verplicht om een website bij te houden, waarop zij ouders op de hoogte moeten stellen van de kwaliteit van hun kinderdagverblijf. Dankzij een amendement van de VVD in de Tweede Kamer (in samenwerking met het CDA), is deze verplichting nu van de baan.

  De VVD maakt zich al langer zorgen over de toenemende regeldruk in de kinderopvang. Deze zorg wordt onderstreept door een rapport van de Actal (Adviescollege Regeldruk). VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen: "In het wijzigingsvoorstel voor van de Wet op de Kinderopvang stelt de minister voor om alle kinderopvangorganisaties een verplichte website op te leggen. Het doel hiervan is de transparantie voor ouders te vergroten. Dat gaat de VVD te ver. We gaan ondernemers in een particuliere sector niet vertellen of zij wel of niet over een website moeten beschikken en welke informatie daar op moet staan”, aldus Tellegen. Naast het feit dat er al instrumenten bestaan die de transparantie moeten vergroten, hebben ouders hierin ook een eigen verantwoordelijkheid, vindt de VVD-politica.

  Voor de VVD is het van groot belang dat de veiligheid in de kinderopvang zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Tellegen: "In de kinderopvang gaat het om de jongste en daarmee de meest kwetsbare groep kinderen, dan staat veiligheid natuurlijk voorop. Maar we moeten niet doorslaan met allerlei overbodige regels. Temeer de minister zelf ook heeft aangegeven dat 100% veiligheid niet bestaat. Er ligt ook een taak bij de sector en de ouders zelf. Een liberaal moet zich bij iedere wet afvragen, schieten we niet door, welk doel dient deze wet, is er sprake van proportionaliteit”.

  Aanleiding voor de wijziging van de Wet op de kinderopvang is de Amsterdamse zedenzaak bij kinderdagverblijf het Hofnarretje. Er komt, net als in de jeugdzorg en het onderwijs, een meldcode voor kindermishandeling voor professionals. Ook komt er een systeem van continue screening. Hiermee worden alle medewerkers in de kinderopvang permanent ‘gescreend’ op verdenkingen of veroordelingen voor geweld- of zedenmisdrijven. De VVD is voorstander van deze maatregelen. Hiermee wordt de veiligheid van kinderen in de kinderopvang geoptimaliseerd.

  lees meer

 • Arbeid en zorg primair zaak werkgevers en werknemers

  De VVD vindt arbeid en zorg primair een zaak van werkgevers en werknemers. Minister Asscher (Sociale Zaken) wil dit najaar een top over het onderwerp organiseren, een ‘arbeid & zorgtop’. Dat schrijft hij deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

  VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen: ,,Werkgevers en werknemers zijn nu aan zet. Laat hen helder aangeven welke concrete knelpunten er bestaan. Voor welke problemen er een oplossing dient te worden gevonden. De basis voor een goede combinatie van arbeid en zorg ligt bij uitstek op de werkvloer”. Het sociaal akkoord is er helder over. Daarin staat dat het kabinet de sociale partners oproept “een versterkte inzet te doen op cao-afspraken die de combinatie van arbeid en zorg ondersteunen”. De overheid bekijkt of “dit verdere ondersteuning behoeft via voorlichting en mogelijk wetgeving”. Die volgorde is van belang. Eerst de sociale partners, dan de overheid.

  Ockje Tellegen:,, Werknemers zullen de komende jaren met toenemende zorgtaken worden geconfronteerd. De vergrijzing van de babyboomgeneratie zal leiden tot een explosieve groei van het aantal ouderen. Als gevolg hiervan zal de druk op de beroepsbevolking toenemen. Meer mensen moeten langer doorwerken. De vergrijzende babyboomers zullen ook meer zorg vragen van hun directe omgeving. Naast de zorg voor kinderen, neemt de zorg voor ouderen toe. De beroepsbevolking wordt er steeds meer een van ‘taakcombineerders’.”

  Dat het onderwerp arbeid een zaak is waaraan aandacht moet worden besteed, lijdt volgens Tellegen geen twijfel. Het opvangen van de economische effecten van de vergrijzing en de bevordering van arbeidsparticipatie, vergt een toekomstbestendige visie op een slimme en flexibele organisatie van arbeid en zorg. Tellegen:,, Voor zo’n visie kan het organiseren van een top een goede eerste stap zijn. Mits de belangrijkste partijen, werkgevers en werknemers, een centrale rol krijgen. Zij zijn het die kunnen aangeven waar de concrete knelpunten en mogelijke antwoorden zitten.”

  lees meer

 • Debat bij ProDemos over de relatie NL-Turkije

  3 september

  lees meer

 • Nieuwe Tweede Kamer beëdigd: "Dat verklaar en beloof ik"

  20 september

  lees meer

 • Stem VVD, stem Ockje Tellegen, lijst 1, plaats 32

  12 september

  lees meer

 • Opening door Mark Rutte van het nieuwe gebouw van Schoolvereniging Wolters!

  5 september

  lees meer

 • Tegen dit rijdende campagne-vehikel kunnen geen 100000 flyers op!

  31 augustus

  lees meer

 • Een leuke avond tijdens de conferentie Kieskleurig 2012!

  30 augustus

  lees meer

 • De eerste twee stemmen zijn binnen!

  19 augustus

  lees meer

VVD Nieuws

  Unable to retrieve data feed http://www.vvd.nl/feeds/blog.rss

Lees meer VVD nieuws

Agenda

 1. 2 februari 2015

  Werkbezoek Schiphol

 2. 2 maart 2015

  Werkbezoek Calamiteitenhospitaal UMC Utrecht

 3. 5 februari 2015

  Algemeen Overleg draagmoederschap

 4. 11 februari 2015

  Algemeen Overleg politie

 5. 23 februari 2015

  Werkbezoek De Basis, Doorn

 6. 12 maart 2015

  Algemeen Overleg orgaandonatie

 7. 18 maart 2015

  Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

 8. 9 april 2015

  Algemeen Overleg politie

 9. 17 april 2015

  Werkbezoek AMC levensbeëiniging pasgeborenen

Contact

Ik ben te volgen op

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nieuwbrief archief

 1. Nieuwsbrief december 2013

 2. Nieuwsbrief juli 2013

 3. Nieuwsbrief september 2012

Twitter

naar boven

Aanmelden nieuwsbrief